2017-10-12

Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

På mässan kommer vi att berätta hur vi arbetar med: • Integrerade system med hög tillgänglighet – lösningar för komplexa säkerhetsentreprenader med en hög grad av anpassning till kundens krav samt ett överordnat larmpresentationssystem för helheten. • Transport och Logistik – områdesskydd, in- och utpasseringssystem samt övervakning av materialflöden på logistikterminaler och hamnområden. • Infrastruktur – helhetslösningar i infrastrukturprojekt med hög tillförlitlighet av system såsom kamera-, kommunikations- och konverteringslösningarna inom trafikdetektering. • Industri – effektiva in- och utpasseringslösningar med kamerasystem och passersystem. Områdesövervakning av industriområdet samt lösningar som ger er möjlighet att fjärrmanövrera produktionsprocesser i realtid. • Detaljhandel – enhetliga och kostnadseffektiva leveranser i hela Sverige samt drift och underhåll med stor andel av fjärrsupport.

Vi ses i monter 03:83 på Stockholmsmässan den 21-22:a november 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Sirvell Thed Stendahl VD ISG Nordic Affärsområdeschef Säkerhet Telefon: 0722-506 337 Telefon: 073-978 1876 E-post: martin.sirvell@isg.se E-post: thed.stendahl@nordicalarm.se

Om ISG Nordic

Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning. Nordic Alarm och ISG Systems samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.

Om Sectech

Sectech är en mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet. Läs mer och registrerar dig på

Nyheter från ISG

2017-11-23

ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

Fler nyheter

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-09-26 ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.

2017-06-12 Agent Vi Channel Partner Award

ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi