2017-11-17

ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

ISG Systems (ISG Nordic) affärsområdesansvarige för infrastruktur Mikael Engdahl ser fram emot de kommande årens leveranser i Sverige. Ramavtalet ska används inom Trafikverket i flera olika syften och under de kommande åren kommer kameraövervakningen utökas och användas inom många olika projekt. Förutom nyinvesteringar kommer utbyten genomföras enligt plan och kamerorna kommer att anslutas till de kameraplattformar som Trafikverket använder.

ISG Systems (ISG Nordic) är även leverantör i det befintliga avtalet och det är vår högsta ambition att fortsätta visa Trafikverket att vi är en trygg leverantör med stor fokus på kvalitet i alla delar i leveransen. Hela vår organisation bygger på att säkerställa en säker hantering till våra kunder så vi anser oss väl förberedda för den fortsatta hanteringen av dessa leveranser, berättar Mikael nöjt.

Trafikverket använder idag kameror inom båda deras huvudområden, väg och järnväg. Inom väg används kameror t ex som ett produktionshjälpmedel vid exempelvis trafikstyrning och för väderinformationssystem. Användningsområdena inom järnväg kan vara vid rangering på bangårdar samt övervakning av kritiska växlar, plattformar och tunnlar. Värmekameror används allt mer och då som sensorer tillsammans med videoanalys för att förhindra obehörigt spårbeträdande, exempelvis suicidprevention och intrångsdetektering.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Engdahl
Affärsområdeschef Infrastruktur
Telefon: 0733-46 21 54
E-post: mikael.engdahl@isg.se

Om ISG Nordic
ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. Nordic Alarm har närmare 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.
Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.
Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

Nyheter från ISG

2017-11-23

ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

Fler nyheter

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

2017-09-26 ISG levererar säkerhetssystem till Muskötunneln utanför Stockholm

Muskötunneln är en ca 2,9 km lång vägtunnel som förbinder Muskö med fastlandet lite söder om Stockholm. ISG levererar ett nytt kamera- och säkerhetssystem till tunneln och lösningen driftsätts nu under hösten 2017. Tidigare har enbart kamerabevakning funnits i tunneln, men i den nya lösningen kommer nya kameror samt värmekameror i ihop med ett trafikdetekteringssystem övervaka trafiken i tunneln.

2017-06-12 Agent Vi Channel Partner Award

ISG Systems AB får utmärkelsen Channel Partner Award för EMEA av Agent Vi