1950-01-01

---------Tillgänglig-----------

ISG Nordic består av två bolag, ISG Systems AB och Nordic Alarm AB. Bolagen har samordnat verksamheterna och drivs som en enhet med 4 affärsområden, där område säkerhet (Nordic Alarm) är det största.

Bolagen ägs av Lagercrantz Group och ingår där i divisionen Communications.

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som är noterad på NASDAQ Stockholm och omsätter ca 2,9 Mdr i de ca 40 dotterbolag som finns inom koncernen.

ISG Nordic omsätter idag ca 100 MSEK med god lönsamhet och har ca 35 anställda.

Bolaget arbetar med tekniska lösningar inom område Process/Automation, Logistik, Infrastruktur och Säkerhet. Verksamhetens primära målgrupp är kunder med höga krav och affärskritiska lösningar.

Leveranserna sker ofta i projektform med ett projektteam som leds av en projektledare. En egenutvecklad och på marknaden väl etablerad larmmjukvara/hårdvara (Integral) används i flertalet av leveranserna. Bolaget har också en väl fungerande och effektiv serviceorganisation med 24h tillgänglighet där fältservicetekniker genomför löpande underhåll och felavhjälpning.

Produkter och tjänster i område säkerhet:

  • Systemet Integral med undercentraler och larmnoder
  • Larm System
  • CCTV System
  • Passage system
  • Service med 24h tillgänglighet

Bolagets kunder finns primärt i Sverige. Läs mer på www.lagercrantz.com och www.nordicalarm.se samt www.isg.se

Din roll:

Du kommer i första hand arbeta med, driftsättning, underhåll av säkerhetssystem samt att ge våra kunder support. Rollen infattar mycket kundkontakt.

Nordic Alarm erbjuder:
  • En trevlig arbetsmiljö i en säljorienterad organisation
  • En flexibel arbetsplats där du tar mycket eget ansvar
  • Möjlighet till att utvecklas inom många olika områden

Dina kvalifikationer:

Vi ser att du har erfarenhet av larmbranschen och att du har en förståelse för de produkter och tjänster som finns idag. Vidare vill vi att du har IT kunskaper och ett tekniskt intresse. Som person vill vi att du är öppen, positiv, noggrann, serviceinriktad och kvalitetsmedveten. Vidare är du självgående, flexibel, kommunikativ och framförallt har du ett eget driv och en vilja att förstå och lära dig nya saker. Då projekt bedrivs runt hela Sverige måste du vara beredd på resor.

Ansökan skickas till VD Martin Sirvell, martin.sirvell@isg.se

Nyheter från ISG

2018-02-26

ISG Systems (ISG Nordic) levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

Fler nyheter

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

2017-11-13 ISG System (ISG Nordic) levererar en anpassad kameralösning till GKN Aerospace

ISG Systems (ISG Nordic) har implementerat ett nytt kamerasystem som består av en Milestoneplattform som är uppbyggd för att kunna hantera in- och utpassering på ett effektivt sätt.

2017-10-12 Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.