2015-12-09

ISG levererar video- och incident- detekteringssystem till Kvarnholms- förbindelsen

För att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka byggs nu Kvarnholmsförbindelsen för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare. En bro byggs över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergen.

ISG kommer leverera videosystem och incidentdetekteringssystem till tunnelsträckningen och områdena utanför denna. Systemen kommer anslutas till Trafik Stockholm så att operatörerna där på effektivt sätt kan hantera eventuella händelser i tunneln. De får tillgång till live och inspelad video i precis samma system som normalt används på Trafik Stockholm och incidentdetekteringssystem skickar larm så snart en bil stannar i tunneln. Att snabbt kunna bistå trafikanter som har problem innebär att risken för olyckor minskar drastiskt. ISG:s leverans bidrar med andra ord till att öka säkerheten för de trafikanter som kommer färdas på sträckan.

Systemet som levereras är mycket likt det som levererats till Norra Länken vilket fungerar mycket väl. Det är ju en betydligt kortare tunnelsträcka, men detta är den största skillnaden. Det kommer likt Norra Länken bli ett system i världsklass helt enkelt, säger Fredrik Pålsson, projektledare för ISG:s leverans.

Fabrikstester, så kallad FAT kommer genomföras i början på 2016 och installation, driftsättning samt tester sker under våren och tidig sommar. Trafiköppning är planerad till 6 juni.

I en film från Nacka kommun illustreras bro och tunnelförbindelsen mellan Nacka och Kvarnholmen. För mer information om ISG:s leverans eller om andra infrastrukturprojekt ISG levererat kontakta Mikael Engdahl, affärsområdesansvarig Infrastruktur på 042-362154.

Bild och film publicerad med tillåtelse från Nacka kommun.

Nyheter från ISG

2018-12-06

ISG Systems AB förstärker med en ny affärsområdeschef för Infrastruktur

ISG Systems och affärsområde Infrastruktur förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Fler nyheter

2018-09-27 ISG Systems fördjupar samarbetet med Coor i samband med nytt avtal med Swedavia

ISG Systems fördjupar sitt samarbete med Coor i samband med bolagets nya avtal med Swedavia gällande drift och underhåll av teleteknisk säkerhetsteknik på Arlanda, Bromma samt Visby flygplats.

2018-02-26 ISG Systems levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

2017-11-23 ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic, som vann upphandlingen, kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

2017-11-17 ISG Systems tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.